Wagi


Montaż oraz demontaż wag samochodowych, kolejowych, magazynowych i innych.

Remonty kapitalne w/w wag.

Sprzedaż wag elektronicznych.